Privacy

Algemeen
Deze gebruiksvoorwaarden zijn van toepassing op de website agrotel.be. Deze website is gecreëerd en wordt beheerd door De Kookplaneet Oostende, Marconistraat 5, 8400 Oostende. De Kookplaneet Oostende is een onderdeel van De Kookplaneet nv, Bedrijfsstraat 18/1 te 3500 Hasselt. Door gebruik van deze website verbindt u zich ertoe deze gebruiksvoorwaarden na te leven.

Inhoud
Het is verboden zonder voorafgaand schriftelijk akkoord van De Kookplaneet de op en via deze website aangeboden informatie op te slaan, te reproduceren of te wijzigen.

Persoonsgegevens
De persoonlijke gegevens die u ons doorstuurt worden bewaard in een database en kunnen door ons gebruikt worden in het kader van klantenbeheer. De verstrekte gegevens zullen in geen geval doorgegeven worden aan derden. U heeft recht op inzage en eventuele correctie van uw desbetreffende persoonsgegevens. U heeft het recht om u kosteloos te verzetten tegen verwerking van uw gegevens voor direct marketing doeleinden. U kunt uw aanvraag tot inzage, correctie of verzet richten tot oostende@kookplaneet.be.

Automatisch vergaarde niet-persoonlijke informatie
De Kookplaneet nv kan gegevens verzamelen van niet-persoonlijke aard, zoals browser type of IP adres, het besturingsprogramma dat u gebruikt of de domeinnaam van de website langs waar u naar de website gekomen bent of waarlangs u die verlaat.

Cookies
Tijdens een bezoek aan de site kunnen automatisch zogenaamde 'cookies' op de harde schijf van uw computer geplaatst worden. Deze gegevens helpen ons de site beter af te stemmen op de wensen en voorkeuren van de bezoekers. Met de meeste Internet browsers kunt u 'cookies' van uw harde schrijf verwijderen, 'cookies' afwijzen of een waarschuwing ontvangen vooraleer een 'cookie' geïnstalleerd wordt. Raadpleeg de instructies of help-functie van uw Internet browser voor verdere details.

Aansprakelijkheid
De informatie die op of via deze website wordt aangeboden, kan onvolkomenheden van allerlei aard bevatten. De informatie wordt geleverd en weergegeven zonder enige vorm van garantie.

Toepasselijke wetgeving en bevoegde rechtbanken
De Belgische wetgeving is van toepassing op deze website met uitzondering van de Belgische doorverwijzingsregels uit het Belgisch internationaal privaatrecht. Ingeval van betwistingen zijn enkel de rechtbanken van Hasselt bevoegd.